اخبار سازمان ها و شرکت ها

مستاجران نگران تمدید قرارداد اجاره نباشند

بر اساس مصوبه اخیر سران قوا، به مدت یک سال قرارداد تمام مستاجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید خواهد شد.

سانازحمزه ای افشار

سانازحمزه ای افشار

تهران
09124585126
sanazafshar92@gmail.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

سانازحمزه ای افشار

سانازحمزه ای افشار

تهران
09124585126
sanazafshar92@gmail.com
اخبار سازمان ها و شرکت ها

مستاجران نگران تمدید قرارداد اجاره نباشند

بر اساس مصوبه اخیر سران قوا، به مدت یک سال قرارداد تمام مستاجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید خواهد شد.