گفتگویی مختصر با مریم شکری بازیگر خوش قریحه شیرازی

مریم شکری: هیچ محدودیتی مانع تلاش مستمر در طول دوران فعالیتم نشده است.

گفتگویی مختصر با مریم شکری بازیگر خوش قریحه شیرازی
گفتگویی مختصر با مریم شکری بازیگر خوش قریحه شیرازی

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه  گزارش خبر درگفتگویی مختصر که با مریم شکری بازیگر تئاتر استان فارس داشته اورده است:

خودتان را بصورت مختصر معرفی کنید:
مریم شکری  و متولد   ۶۰/۷/۱ در شهر شیراز  هستم.

فعالیت خود را از چه زمان آغاز کردید؟

 شروع فعالیتم از سال ۱۳۷۹ باورود به عرصه بازیگری تئاتر آغاز شد و به مرور در عنوانهای دیگری چون طراحی لباس،طراحی صحنه و کارگردانی تئاتر فعالیت داشتم

عناوین و افتخاراتم در طول فعالیتم می توان به :

_مقام اول بازیگری زن در  جشنوارهء لاله های سرخ اندیمشک آذر ۹۷

_مقام اول بازیگری زن در جشنوارهء ملی تئاتر آیات دی ۹۷

_مقام اول بازیگری زن در جشنوارهء ملی لاله های سرخ اندیمشک آذر ۱۴۰۰

_داوری جشنوارهء کشوری دههء هنر اسفند ۹۹

_مقام دوم بازیگری زن در بیست و دومین جشنوارهء تئاتر فجر استانی مهر ۹۲

_مقام سوم بازیگری زن در بیست و پنجمین جشنوارهء تئاتر فجر استانی اسفند ۹۳

_کارگردانی و بازیگری در نمایش تشنه و اجرای عموم بهمن ۹۰

_مقام اول طراحی لباس در جشنوارهء ملی آیات دی ۹۷

_مقام دوم بازیگری زن در بیست و چهارمین جشنوارهء تئاتر فجر استانی مهر ۹۲

_مقام دوم بازیگری زن در بیست و نهمین جشنوارهء تئاتر استان فارس آبانماه ۹۷ اشاره کرد.

همچنین حضور و بازی در نمایش های:

_گفتا خموش حافظ
_رقص در آتش
_سعدی مسافر شهر عشق
_استرالیا
_شش و بش
_برف در چلهء تابستان 
_یک شاخه گل سرخ 
_زخم و نخ
_حجلهء خاموش
_فراموشی
_آبیترین آسمانی زمین 
_خون سیاه
_دایه 
_دوچرخه و سینما
_تشنه
_یوسف و زلیخا
و....

در حال حاضر مشغول به فعالیتی درعرصه تئاتر یا فیلم هستید؟

بله ،در تازه ترین نمایش با نام «دایه» که با گروه به سر انجام رساندیم  موفق به حضور در جشنواره ملی ایثار شدیم،جشنواره در اراک برگزار می شود و بعنوان یکی از نمایندگان فارس در هفت بخش کاندید دریافت جایزه شدیم که امیدوارم اینبار هم بتوانیم برای استان فارس افتخارآفرینی کنیم.

مریم شکری برای کارگردانی نمایش «دایه»
مریم شکری برای بازیگری نمایش «دایه»
مریم شکری برای طراحی لباس نمایش «دایه» 

سعید نظری برای طراحی نور نمایش «دایه»

محمد هادی هاشم زاده برای طراحی صحنه نمایش «دایه»
 علیرضا اصلاحی در بخش موسیقی نمایش «دایه»
و خانم مینا ویسمه در بخش نویسندگی نمایشنامه «دایه»