گام به گام تا موفقیت در کسب و کار با احمد باقری مدرس و مشاور توسعه کسب و کار؛

گام چهارم؛ متعهد شوید که در تمام مدت عمرتان مطلب بیاموزید

بر اساس این قانون قانون علت و معلول برای هر معلوم مانند: "موفقیت در کسب و کار"، "درآمد سطح بالا" و ...علت یا علت هایی وجود دارد اگر کاری را که سایر موفق ها انجام می دهند شما هم انجام بدهید سرانجام به همان نتایج آنها می رسید. هرچه این موارد را بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری به دست می‌آورید وقتی این نقطه نظرها را آموختید می توانید آنها را بارها و بارها تمرین کنید این گونه در سطح پیشتازان حرفه خود قرار می گیرید.

گام چهارم؛ متعهد شوید که در تمام مدت عمرتان مطلب بیاموزید
گام چهارم؛ متعهد شوید که در تمام مدت عمرتان مطلب بیاموزید

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، ذهن شما بزرگترین سرمایه شماست کیفیت اندیشه شماست که کیفیت زندگی شما را تعیین می کند.  به یادگیری مادام العمر متعهد شوید در این زمینه هر چه بگوییم کم گفته ایم.

ذهن شما قدر کار شما را می داند

 بخوانید، گوش بدهید، برنامه های ویدیویی و نوار های آموزشی را ببینید و بشنوید.  هرگز فراموش نکنید که ذهن ارزشمندترین دارایی شماست. هر کالایی را که به خرید پس از مدتی ارزش خود را از دست می دهد اما شما می توانید با مطالعه و یادگیری پیوسته بر ارزش ذهن خود بیفزایید.

ارزش خود را بالا ببرید

 هر کس زندگی را با علم و اطلاع عملی محدودی شروع می‌کند که می‌تواند از آن برای فایده رسانی به دیگران استفاده نماید. هر چه بیشتر بیاموزید، ارزشمند تر می شوید. هرچه از دانش بیشتری بهره بگیرید پاداش شما بیشتر می شود و موفقیت در کسب و کارتان و سطح درآمد تان افزایش بیشتری پیدا می کند.

 وقتی روزهای زندگی را پشت سر می گذارید، تجربه بیشتری کسب می کنید، مطالب بیشتری می خوانید، بر مهارت‌های خود می افزاید دانشتان رشد می کند و پاداش های شما در زندگی افزایش پیدا می کند.

 در زمینه موفقیت، قانون علت و معلول به شکل "بیاموزید و عمل کنید" در می آید هرگاه مطلبی بیاموزید و آن را مورد استفاده قرار بدهید به جلو قدم بر می دارید.

وقتی بیاموزید و به جلو قدم بردارید، باردیگر حرکت به جلوی شما آغاز می شود. هرچه بیشتر بیاموزید و آموخته های خود را به کار بگیرید سریع تر به جلو گام برمی دارید.

همچنان بر توانمندی های خود اضافه کنید

 تصور کنید که میزان دانش و علم و اطلاع شما مانند آب در درون یک سطل است. سطح آب درآمد شما را مشخص می سازد و وقتی زندگی را شروع کردید سطح دانش شما به شدت کم عمق بود در نتیجه موفقیت های شما هم به شدت ضعیف بودند. وقتی بر سطح دانش و مهارت خود می افزاید سطح شما پر تر می شود و در نتیجه بر میزان پاداش و درآمد شما اضافه می گردد.

اما در اینجا به مسئله بر می خوریم. سوراخی در کف این سطح وجود دارد اگر در هر زمان زمانی دست از یادگیری بکشید و یا اگر بر علم و اطلاع خود چیزی نیفزاید، سطح آب درون سطل شما کاهش می یابد. دیگران از شما عبور می کنند اگر پیوسته علم و اطلاع خود را افزایش ندهید، حاشیه امنیت خود را از دست می دهید و دانش و معلومات شما فاقد ارزش می شوند.

هرگز از یادگیری دست نکشید

 شماره کثیری از مردمان بالغ این مطلب را به درستی درک نمی کنند. اطلاعات اولیه را می گیرند و بعد از افزودن بر آن خودداری می ورزند و بعد وقتی می بینند جوان ترها از کنار آنها عبور می کنند عصبانی می شوند. کسی تا به حال به آنها نگفته که یادگیری پیوسته چه نقش مهمی می تواند داشته باشد.

 اگر پیوسته نیاموزید و یاد نگیرید، دانشی را که دارید مرتب کم و کمتر می شود. شخص بی صلاحیت فردا کسی است که امروز بر علم و و اطلاع خود اضافه نمی کند. بی سواد کسی است که دست از یادگیری کشیده است.

 مصمم شوید که همه روزه مطالب جدیدی بیاموزید همه روزه کتاب بخوانید به نوارهای آموزشی گوش بدهید هرچه می توانید آموزش ببینید و بر دانش خود بیفزاید.