مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد

با حکم مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل منصوب شد.

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد
مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری  گزارش خبر، با حکم محمد عذیری، مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس، جلال الدین سلیمی به عنوان "مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل" منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جلال الدین سلیمی

سلام علیکم

نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده به موجب این حکم؛ جنابعالی به سمت "مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل" منصوب می‌گردید.

امید است با نصب العین قرار دادن تقوا و جهاد فی سبیل‌الله که والاترین معیار الهی است و پیروی از ولایت فقیه و عنایت کامل به موازین شرع مقدس اسلام، با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی، برنامه‌ها و وظایف محوله در پیشرفت علمی کشور، گام موثری در راستای اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارید.

محمد عذیری
مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس