مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد

با حکم مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس، مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان منصوب شد.

مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد
مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان خانه نخبگان شهرستان قدس منصوب شد

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، با حکم محمد عذیری، مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس، مهدی سلیمی به عنوان "مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان" منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی سلیمی

سلام علیکم

نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده به موجب این حکم؛ جنابعالی به سمت "مدیر کارگروه تحقیق و توسعه ورزش و جوانان" منصوب می‌گردید.

امید است با نصب العین قرار دادن تقوا و جهاد فی سبیل‌الله که والاترین معیار الهی است و پیروی از ولایت فقیه و عنایت کامل به موازین شرع مقدس اسلام، با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی، برنامه‌ها و وظایف محوله در پیشرفت علمی کشور، گام موثری در راستای اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارید.

محمد عذیری
مدیر خانه نخبگان شهرستان قدس