مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیامده رفت!

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی صادق مهدی غفرانی را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد.

مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیامده رفت!
مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی نیامده رفت!

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی صادق مهدی غفرانی را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد. این در حالی است که در مهرماه سال گذشته  امین کیانی سکانداری روابط عمومی وزارتخانه را برعهده گرفت .

در حکم رستم قاسمی خطاب به غفرانی آمده است؛

نظر به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی،‌ بدینوسیله شما را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌کنم.

همچنین در راستای ایفای وظایف محوله ضروری است هم‌‌افزایی لازم با سازمان‌ها و واحدهای تابعه و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه معمول نمایید.