دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس:

فرهنگ؛ تعیین کننده طرز فکر و احساس اعضای یک جامعه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در پاسداشت «روز فرهنگ عمومی» گفت: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی روز چهاردهم آبان را که مصادف با تصویب آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی است، به نام روز فرهنگ عمومی نام گذاری کرده است.

فرهنگ؛ تعیین کننده طرز فکر و احساس اعضای یک جامعه
فرهنگ؛ تعیین کننده طرز فکر و احساس اعضای یک جامعه

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، حمیدرضا قانعی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به بهانه روز شورای فرهنگ عمومی نوشت:

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی روز چهاردهم آبان را که مصادف با تصویب آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی است، به نام روز فرهنگ عمومی نام گذاری کرده است.

و از سال 1387 این تاریخ در تقویم رسمی کشور بعنوان روز فرهنگ عمومی نامگذاری گردیده است.

فرهنگ تعیین کننده نحوه طرز فکر و احساس اعضای یک جامعه است. فرهنگ راهنمای فعالیت های انسان ها و توضیحی در مورد جهان بینی و درک آن ها از جهان است. به طور اختصاصی تر فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده ای است که در بین عموم افراد یک جامعه وجود دارد و مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، احساسات و هنجار های مختلف است که اکثریت جامعه از آن حمایت می کنند و فراتر از یک گروه یا قشر خاص است.

روز فرهنگ عمومی بهانه است برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و ویژگی ها و شاخص های آن و ضرورت اصلاح آن.شورای فرهنگ عمومی در واقع یگانه پارلمان فرهنگی در سطح هر استان است که با حضور امامان جمعه در راس و استانداران بعنوان نائب رئیس سطح عالی مدیریت فرهنگی هر استان را تشکیل می دهند و مجموعه ای متنوع از دستگاه های فرهنگی بعنوان اعضای حقوقی و جمعی از افراد حقیقی ترکیبی بی بدیل در مقام تصمیم سازی حوزه فرهنگ را تشکیل می دهند.

در استان فارس نیز شوراهای فرهنگ عمومی در بیش از 30 شهرستان بصورت مستمر و ماهیانه تشکیل می گردد و بستری مهم، اثرگذار و جدی برای تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ فراهم می نماید. در کنار شورای فرهنگ عمومی استان ها کارگروه علمی مشورتی اعم از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه و فعالان حقیقی فرهنگی حضور دارند که بصورت هفتگی جلساتی را برای بررسی موارد مطروحه در صحن علنی شورای فرهنگ عمومی به شور می گذارند و دستور کار شوراهای فرهنگ عمومی استان ها را فراهم می نمایند.

از مجموعه دستاورد های شورای فرهنگ عمومی استان فارس تلاش برای تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بود که پس از سال‌ها این توفیق حاصل شد که بعنوان اولین استان با حضور ریاست محترم جمهور در مهرماه سال 1400 از این سند رونمایی گردد و فرآیند اجرایی سازی آن نیز از مردادماه سال 1401 با همکاری 36 دستگاه متولی فرهنگ در استان و بهره مندی از ظرفیت های مجموعه های مردمی آغاز گردیده است.

از مجموعه کارگروه هایی که ذیل شورای فرهنگ عمومی در استان فارس شکل گرفته و در حال فعالیت می باشند می توان به کارگروه زیست عفیفانه، کارگروه نوآوری و حمایت از فعالیت های فرهنگ بنیان، کارگروه ساماندهی مد و لباس اشاره کرد.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع است و ما در استان فارس در حال حاضر از خدمات سه کارشناس فعال در این دبیرخانه بهره می بریم.

راه اندازی اتاق رصد و پایش فرهنگی در کنار دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی زمینه اتخاذ تصمیمات علمی تر و همچنین سنجش میزان اثربخشی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی را فراهم کرده است.

سند نقشه مهندسی فرهنگی برش استان فارس از مهمترین اسناد حوزه کلان فرهنگی در استان است که با اهتمام ریاست محترم شورای فرهنگ عمومی استان به سرانجام رسیده است و دستگاه های فرهنگی نیز برای اجرای آن به جمع بندی و اجماع رسیده اند. فرهنگ عمومی در لایه های عینی خود به نحوه پوشش مردمان و سبک معماری شهرها می پردازد و در لایه های ذهنی خود متوجه اخلاقیات فردی و اجتماعی جامعه است. امید است که با توجه به ظرفیت مهم شورای فرهنگ عمومی استان فارس آینده ای روشن و اقداماتی ملموس و اتفاقاتی امیدوارکننده در سطح فرهنگ عمومی استان فارس را شاهد باشیم.