معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس در جمع روسا و معاونین آموزش متوسطه سراسر استان خبرداد:

فارس استان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب شد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس اشاره به تولید و دانش بنیان خاطر نشان کرد: هنرستان های کشاورزی باید به سمت دانش بنیان و نسل چهارم شدن مدارس برود بنابراین فارس بعنوان استان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب گردید.

فارس استان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب شد
فارس استان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، فرشید قاسمی در همایش روسا، معاونین و کارشناسان آموزش متوسطه و گروه‌های آموزشی متوسطه ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس در تالار سعدی باشگاه فرهنگیان شیراز گفت: هر تحولی باعث می شود که افراد برای تحول بعد آماده شوند پس بر این اساس تحول در همه‌ی جنبه ها ایجاد می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: بنابراین باید اقدامات تحولی با توجه به سند تحول بنیادین انجام شود.

عسکری ضمن اشاره به رویکرد تحول سازمانی گفت: سه رویکرد تدریجی، ترکیبی و بزرگ در تحول سازمانی وجود دارد.

قاسمی هدف مدارس را به چهار مورد تقسیم کرد و گفت: هدف مدارس نسل اول آموزش و صدور مدرک می باشد.

وی افزود: مدارس نسل دوم پژوهش می باشد و همچنین مدارس نسل سوم بدنبال کارآفرینی و نسل چهارم، ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی را دنبال می کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس ضمن اشاره به تولید و دانش بنیان خاطرنشان کرد: هنرستان های کشاورزی باید به سمت دانش بنیان و نسل چهارم شدن مدارس برود بنابراین فارس بعنوان استان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان کشور، انتخاب گردید.

قاسمی دو نوع برنامه‌ی سال تحصیلی جدید را تشریح کرد و گفت: نوع اول برنامه های عادی و اجرایی و بخش دوم که مهمتر می باشد شامل برنامه های تحول آفرین بوده که استعدادیابی را هدف گذاشته و در این راستا بدنبال کشف، پرورش و نگهداشت استعدادها می باشد.

وی ضمن اشاره به اجرای جشنواره های پیش رو افزود: در راستای اجرای طرح استعدادیابی جشنواره هایی با محور های مطالعات اجتماعی، دست سازه ها، فعالیت های آزمایشگاهی، پژوهش، زبان خارجی، کدنویسی، ریاضی و ... برگزار می شود.

قاسمی با تشریح طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان گفت: برخی از اهداف این طرح شامل بهبود فرایند آموزشی در سال تحصیلی جدید، جبران نارسایی ها و کاستی های درسی و تعمیق یادگیری دانش آموزان می باشد.

وی ضمن تشریح مدل ارزشیابی تحولی گفت: چهار ارزیابی زمینه ای، ارزیابی درون داد، ارزیابی برون داد و ارزیابی فرایند را شامل می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش فارس از طراحی دو بسته ی فرهنگی در مبحث عوامل زمینه ای خبر داد و گفت: بسته ی فرهنگی آسیب های اجتماعی برای پسران و حجاب و عفاف برای دختران برای سال تحصیلی در نظر گرفته شده است.

قاسمی با اشاره به پروژه‌ی مهر خاطر نشان کرد: در این زمینه کارگروه هایی تشکیل و در راستای شرح وظایفشان برای بهبود فرایند آموزشی و  شروع مدارس در سال تحصیلی پیش رو فعالیت خواهند کرد.

وی الزام به تحول در هنرستان های فنی حرفه ای را اشاره کرد و بیان کرد: هدف از این طرح ایجاد وحدت رویه در موضوعات کارآفرینی در مقاطع مختلف تحصیلی و بخش های مختلف با ایجاد قرارگاه کارآفرینی می باشد.