یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

طلایه داران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان

نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار در بین جوانان از طریق تعلیم و تربیت تأثیرگزارتر است.

طلایه داران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "طلایه داران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان" آورده است:

در دنیایی معاصر که دشمنان با تهاجم فرهنگی در عرصه جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندی جوانان را از باورهای ارزشی خود دور سازند و آنان را بی هویت و پیرو فرهنگ غرب کنند، تربیت فرزندان در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می تواند ضامن رشد و تعالی اخلاقی و معنوی آنان و بهترین و قوی ترین ساز وکار در این راستا باشد.

القای فرهنگ شهادت و ایثار از طریق آموزش متناسب با مقتضای سنی و ظرفیت تخیلی کودکان و بیان اسطوره های تاریخی به صورت داستان تخیلی و شعرهای کودکانه تدوین شود.

رویکردها و اشکال تربیتی متفاوتی از طریق تربیت آموزش و پرورش که تلاش سازمان یافته و اثربخشی در رشد و تعالی فکری و اخلاقی کودکان و نوجوانان دارد صورت می گیرد. زیرا زندگی اجتماعی با وجود ایثار شهادت از لطافت انسانی بهره مند می شود.

نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار در بین جوانان از طریق تعلیم و تربیت تأثیرگزارتر است.

دبیران و آموزگاران به عنوان مهمترین افراد تأتیرگزار در جوانان هستند و باید در بحث آموزشی در فرصت ها و مناسبت های گوناگون فرهنگ ایثار و شهادت را برای دانش آموزان بیان کنند.

با توجه به جهان مدرن و تحولات جامعه امروزی آموزگاران باید رویکردهای نوین را با توجه به نیازهای جدید در حوزه های فرهنگ شهادت و ایثار تدوین کنند تا این فرهنگ ارزشمند کم رنگ نشود.

آموزش و پرورش باید در مباحث آموزشی و کتب درسی مولف های فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های اخلاقی را به صورت پررنگ تر بیان کند.

در کل آموزش و پرورش که مهمترین نهاد رسمی جامعه است و در کنار خانواده، عهده دار تربیت کودکان و نوجوانان است و در ارتقاء و رشد اخلاقی و معنوی دانش آموزان که از مباحث مهم زندگی امروزی است نقش موثری بر عهده دارد.

چنانچه جامعه ای خواهان برخورداری از نسلی با عزت و آمادهی ایثار و شهادت است باید به طور بنیادی به فرهنگ سازی در این زمینه پرداخته و عوامل تأثیرگذار در این عرصه را شناسایی کرده و با تمام ظرفیت و توان برای هر کدام از آنها برنامه ریزی نماید