خدیجه میر شاهی فعال فرهنگی و اجتماعی؛

شعار زن، زندگی ، آزادی، دروغ یا واقعیت؟

چگونه باور کنیم که اینان در دفاع از مهسا امینی به خیابان آمده اند و مدعی آزادی زنان هستند و در همان حال خانم دیگری را به شدت اذیت و آزار می رسانند؟

شعار زن، زندگی ، آزادی، دروغ یا واقعیت؟
شعار زن، زندگی ، آزادی، دروغ یا واقعیت؟

به  گزارش خبر، خدیجه میر شاهی فعال فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی با موضوع "شعار زن، زندگی ، آزادی، دروغ یا واقعیت؟" به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است؛

همان طور که می دانید، در دهه ی  پایانی شهریور ماه مرگ مشکوک  مرحومه مهسا امینی در یکی از جلسات ارشادی  مربوط به گشت ارشاد بهانه ای شد که عده‌ای بدون تحقیق در واقعیت ماجرا و به فرموده مقام معظم رهبری با رفتارهای ساختار شکنانه و شعارهای هدایت  شده و با برنامه ریزی خارج نشینان ضد انقلاب به خیابانهای تعدادی از شهرهای کوچک و بزرگ بیایند و در پوشش به اعتراض  به درگذشت مهسا امینی به اساس نظام و جمهوری اسلامی واصل  ولایت فقیه و...هجوم ببرندو در این بین شعارهای زیبا و مردم فریبی سر دهند. 

اما هنگامی که به رفتار این مدعیان  آزادی دقیق می نگریم موارد تناقض فراوانی می توان یافت که ثابت می‌کند شعارهایی  مثل ,  زن, زندگی, آزادی به شدت در حد شعارهای فریبنده  باقی می مانند اگر به فیلم ها و تصاویری که از رسانه ها حتی رسانه های مخالفین و معاندین پخش شده است دقیق  نگاه کنیم درخواهیم یافت که هر سه بخش این شعار مدعیان نقض شده  و حتی به شدت لگدمال  شده است .

ابتدا به  اساسی ترین بخش این شعار یعنی طرفداری از زن می پردازیم از ظاهر این شعار بر می آید که زن باید کرامت داشته باشد و ارزشمند داشته شود که این مهم در دین اسلام به پویاترین و بهترین موازین ، بزرگ دانسته شده است اما آیا حمله به زنان چادر برداشتن از سر آنان و کتک زدن زنان محجبه ارزش و کرامت زن  را حفظ می کند و یا حتی زنی که خود حجاب از سر بر می دارد و یا بدتر از آن را خویش را در انظار عمومی عریان می‌کند ارزش و کرامت زن را حفظ می‌کند ؟

بخش دوم این سوال زندگی است. مدعیان این شعار  از کدام زندگی حرف می‌زنند آیا زندگی امنیت نمی خواهد و یا حمله به ساختارهای اجتماعی و آتش زدن مال و اموال خصوصی و ایجاد ناامنی در جامعه به  زندگی رونق  می بخشد یا  آن را از حرکت سالم باز می‌دارد؟ در کجای دنیا سراغ دارید که با چند پاره  کردن کشور و درگیری و نزاع بتوانند زندگی سالم را ضمانت  کنند؟

بخش مهم دیگر این شعار  آزادی است .به یقین همه ی ما می دانیم که کشور  ما برای  آزادی از سلطه استکبار و‌گردنکشان جهانی و  داخلی چه تاوان سنگینی  را پرداخت نموده است و این ملت بهترین انسان‌ها ی خود را فدای راه آزادی کشور نموده است آیا با حمله به زنان محجبه ‌و چادر از سر آنان  کشیدن و آتش کشیدن مامور نیروی انتظامی که حافظ امنیت و آزادی  هستند  آزادی دیگران حفظ می شود ؟و یا این که مدعیان آزادی به زور و ستم  می خواهند عقیده خود را به دیگران تحمیل کنند بدون اینکه اکثریت جامعه را داشته باشند و یا  مطابق قانون رفتار نمایند ؟  در یکی از تصاویر پخش شده از سیمای سراسری نشان می‌دهد که چادر از سر زنی می کشند و و دوره اش می کنند و در فرار   از حلقه  اغتشاشگران باز چند نفری دنبالش می  کنند تا هر چه کاملتر یک خانم را اذیت و آزار کنند آیا میخواهند آزادی را به  او‌هدیه بدهند آن هم با زور و اجبار.؟

 چگونه باور کنیم که اینان  در دفاع از مهسا امینی به خیابان آمده اند و مدعی  آزادی زنان هستند و در همان حال خانم دیگری را به شدت اذیت و آزار می رسانند؟

یک  پاسخ به این سوالات همیشه وجود دارد و آن اینکه در  نظام سلطه که  منافقین  از دست پروردگان این استکبارهستند همیشه ادعای آزادی و طرفداری از زن و زندگی  ارزشمند وجود دارد و واقعیت ماجرا این است که آزادی و زندگی ارزشمند و کرامت زن در نزد این مدعیان فریبی و دروغی بیش نیست که از آن فقط برای فریب افکار عمومی و سلطه بر دیگران استفاده ابزاری می کند و هنگامی که مقصود رسیدند طرفداران آنان اولین قربانیان خواهند بود.