شبکه اینترنتی اکو پارس با مدیریت رضا جاپلقی از «آیو» اخراج شد

عدم تعهدات اجرایی شبکه 24 ساعته «اکو پارس» بانی خروج این شبکه از لیست شبکه آیو شد.

شبکه اینترنتی اکو پارس با مدیریت رضا جاپلقی از «آیو» اخراج شد
گزارش خبر - شبکه اینترنتی اکو پارس با مدیریت رضا جاپلقی از «آیو» اخراج شد

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه  گزارش خبر و در پی پیگیری های خبرنگار این رسانه ، شبکه تلویزیونی اکوپارس که قرار بود بعنوان  شبکه تخصصی در بستر آیو و آی پی تی و به صورت ۲۴  ساعته در زمینه اقتصادی  از  ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع به كار کند،  به جهت عدم تعهدات  اجرایی مدیران اکوپارس  پس از گذشت ۱۲ ماه از سال از لیست شبکه های فعال آیو خارج شد.

این شبکه تلویزیونی نوپا با مدیریت رضا جاپلقی از ابتدای سالجاری مجوز انتشار محتوای تصویری در شبکه آیو را اخذ نمود که کمتر از گذشت یکسال از این بستر تلویزیون آنلاین اخراج شد.

لازم به ذکر است تمامی شبکه های اینترنتی در بستر شبکه آیو به آدرس www.aionet.ir  قابل دسترس است.