تغییرات ساختاری و انتصابات جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به دو بخش مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تفکیک شد.

تغییرات ساختاری و  انتصابات جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار
تغییرات ساختاری و انتصابات جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، با این تغییر ساختار و طی حکمی، محسن عرب‌زاده به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد. تا کنون رضا نوحی حفظ‌آبادی عهده‌دار این سمت بود.

محسن عرب‌زاده پیش از این رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

همچنین در حکمی دیگر، علی‌اکبر ایرانشاهی که پیشتر رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس بود، به ریاست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری منصوب گردید.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)