برنامه ریزی برای احداث بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه سطح گلخانه های در دست احداث این استان در سال جاری بالغ بر 2000 هکتار است، گفت: 986 هکتار از گلخانه های مذکور، پیشرفت فیزیکی بالای 15 درصد دارند.

برنامه ریزی برای احداث بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس
برنامه ریزی برای احداث بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مجتبی دهقان پور در نشست "ستاد ویژه توسعه تولید در محیط های کنترل شده" که به ریاست استاندار فارس برگزارشد، با اشاره به اینکه دولت برای اجرای سامانه های نوین آبیاری تا 85 درصد یارانه پرداخت می کند و در گلخانه ها سیاست تشویقی نداریم، تصریح کرد: از پیشنهادات این سازمان منظور توسعه گلخانه ها، به وزارت جهاد کشاورزی اعطای یارانه به متقاضیان احداث گلخانه بود.

وی بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد به سرمايه گذاران دارای آب و زمين مناسب برای احداث گلخانه ها (ملكی و استيجاری 10 ساله) که دارای مجوز از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و شرکت شهرک های کشاورزی هستند و با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح تامين مالی با اهرم کردن کمک بلاعوض در توسعه گلخانه ها نسبت به احداث گلخانه اقدام نمايند.پس از اجرا و تاييد کارگروه مربوطه 15 درصد از هزينه تاييد شده، کمک بلاعوض پرداخت می شود.

دهقان پور اظهارکرد: موافقت اولیه با این طرح صورت گرفته و در صورت نهایی شدن در سطح 100 هکتار در این استان اجرایی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مشکلات توسعه کشت در محیط های کنترل شده نیز گریزی زد و گفت: رفع مشكل نصب آب شيرين کن بر روی چاه های متقاضيان احداث گلخانه در مناطق جنوبي استان، پذيرش اسناد مشاعي توسط بانک های عامل، تهيه و تدوين دستورالعمل استاني نحوه تخصيص آب به گلخانه ها، تشكيل جلسات مستمر ماهانه در شهرستان به رياست فرماندار شهرستان به منظور تحقق ابلاغ برنامه گلخانه از جمله پیشنهادات به منظور تسهیل روند توسعه تولید در محیط های کنترل است.