با حضور رئیس کارگروه ویژه بررسی ایده های فناورانه و دانش بنیان شرکت ملی پست صورت گرفت؛

بررسی 59 طرح پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پست

طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان در نهمین نشست کارگروه بررسی ایده‌های فناورانه و دانش بنیان شرکت ملی پست بررسی شد.

بررسی 59 طرح پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پست
بررسی 59 طرح پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پست

به گزارش خبر شرکت ملی پست؛ در نهمین نشست کارگروه ویژه بررسی ایده های فناورانه و دانش بنیان شرکت ملی پست تعداد 59 طرح پیشنهادی شرکت های استارتاپی عضو مرکز نوآوری پست با حضور محمد رضا قادری عضو هیئت مدیره و رئیس این کارگروه بررسی شد.

بنابراین گزارش این طرح ها که در قالب سرویس های نوین پستی ارائه شده است، ضمن پیشنهاد راهکارهای پیاده سازی، جهت تعیین نحوه همکاری و تهیه پیش نویس قرارداد به واحدهای ذیربط ارجاع داده شده است. 

گفتنی است پیگیری طرح های پذیرفته شده تا حصول نتیجه و پیاده سازی کامل آنها، از دیگر وظایف این کارگروه می باشد.

شایان ذکر است؛ کارگروه ویژه‌ی بررسی ایده های فناورانه و دانش بنیان شرکت ملی پست، در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، با هدف بررسی و بکارگیری ایده های فناورانه واصله از اعضای مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته و در راستای تحقق تحول دیجیتال و هوشمند سازی شرکت ملی پست با حکم محمود لیائی، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در فروردین ماه سال جاری، به ریاست محمدرضا قادری، عضو هیئت مدیره این شرکت و جمعی از معاونین ادارات کل ستادی مرتبط تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم و هفتگی برگزار می شود.