مدیرکل آموزش و پرورش فارس در نشست هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شیراز خبر داد:

استان فارس پایلوت هنرستان‌های کشاورزی دانش بنیان کشور

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تاکید بر حمایت از توسعه ی هنرستان‌ها گفت: استان فارس به‌عنوان پایلوت هنرستان‌های کشاورزی دانش بنیان معین شد.

استان فارس پایلوت هنرستان‌های کشاورزی دانش بنیان کشور
استان فارس پایلوت هنرستان‌های کشاورزی دانش بنیان کشور

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمدخلیل عسکری در نشست هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شیراز ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: در دولت فعلی در راستای نصیب آموزشی برابر، قرارگاه عدالت تربیتی، منبعث از مبانی سندتحول بنیادین در آموزش و پرورش تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با تبیین عوامل سهیم و موثر در تربیت گفت: همه‌ی دستگاه ها در قرارگاه عدالت تربیتی دخیل می باشند پس در این راستا، تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها، ذیل سند تحول بنیادین منعقد شد.

عسکری ضمن اشاره به مدارس غیردولتی گفت: این مدارس جزء لاینفک آموزش و پرورش هستند و تعداد زیادی از دانش آموزان را تحت پوشش قرار دارند.

وی گفت: ظرفیت مدارس غیردولتی بسیار زیاد بوده، بنابراین باید بیشتر در بخش های مختلف و چندساحتی برنامه ریزی داشته باشند.

عسکری تاکید کرد: باید به سمت اصلاح رفتارِ هماهنگ با مسیر قرانی برویم.

وی خاطر نشان کرد: مدیران، رهبران تربیتی هستند؛ پس باید آنان را حمایت و هدایت کرده و درجهت رفع موانع پیش رویشان اقداماتی انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مدیران مدارس غیردولتی باید شانیت خود و مدرسه را حفظ نمایند.

عسکری خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش در تراز انقلاب اسلامی مجری سندتحول بنیادین می باشد؛ بنابراین تاکید می کنم نسبت به مسائل حجاب و عفاف در حوزه ی فرهنگیان و دانش آموزان جدی باشید.

وی افزود: باید نوع رفتار و فعالیت ها، متناسب با مدرسه ی صالح باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تاکید بر حمایت از توسعه ی هنرستان ها گفت: استان فارس بعنوان پایلوت هنرستان های کشاورزی دانش بنیان معین شد. 

رئیس اداره ی مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه گفت: در امر تعلیم و تربیت توفیق حاصل نمی شود مگر با همراهی و همدلی همه ی افراد و مسئولین.
عقیل علیشاهی ضمن اشاره به سند تحول بنیادین گفت: باید این سند مقدس را در مدارس دولتی و غیردولتی اجرا و در جهت تحقق هدف سند را تلاش کنیم.

رئیس اداره ی مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش فارس ضمن اشاره به فعالیت های مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: مجموعه ی غیردولتی را یار مدارس دولتی می دانیم و دانش آموزان توانمند بعنوان خروجی این مدارس می باشند؛ که این حاصل دلسوزی و تلاش مسئولین غیردولتی می باشد.

وی تاکید کرد: بجای افزایش تعداد مدارس غیردولتی، پیگیر توسعه ی متوازن این مدارس هستیم.