رئیس سازمان صمت فارس:

اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در چهارصد و شصت و ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در این جلسه توسط اعضاء کارگروه پرونده و مسایل و مشکلات ۲۷ واحد تولیدی بررسی و تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنها اتخاذ شد.

اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

به گزارش خبرنگاران گروه  صنعت و تجارت گزارش خبر، حمید رضا ایزدی افزود: در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موضوعاتی شامل ، تعیین تکلیف بدهی ، درخواست تسهیلات ، درخواست پاسخ استعلام جهت افزایش ظرفیت تولید ، تعیین تکلیف زمین و... از جمله موضوعاتی بود که صاحبان واحدهای تولیدی، صنعتی در راستای رفع موانع و مشکلات ، هر یک به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

ایزدی اضافه کرد: رفع مسائل و مشکلات واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی ، معدنی و دانش‌بنیان ، اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات، تلاش در جهت اجرای مصوبات و همچنین بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از رویکردهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

رئیس سازمان صمت  فارس اهم موضوعات پیگیری شده در دبیرخانه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس را شامل تسهیل مقررات و رویه های مرتبط با تولید، اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای ارتقای تولید و اشتغال، هماهنگی تکمیل طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه مورد نظر، بررسی طرح‌های واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید، پایش وضعیت واحدهای تولیدی، امهال بدهی، اعطای تسهیلات، تامین زمین، تامین مواد اولیه، تامین تسهیلات آب و برق و گاز، تامین تجهیزات، معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم، رفع مشکل زیست محیطی، رفع مشکل ارزی، راه اندازی واحدهای اشتغالزا، کارت بازرگانی، فعال سازی معادن برشمرد.

سه شنبه هفدهم آبانماه چهارصد و شصت ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار فارس با دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، با حضور اعضاء کارگروه و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بانک‌های عامل در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.